לונדוןף לונדונר, מספרים חשובים בלונדון, מספרי חירום לונדון